Popbeleid

Project informatie Terug

Met het wegvallen van de Waerdse Tempel is er een groot gat ontstaan in Heerhugowaard. Dit gat bevat een gat in de popcultuur als een gat in het missen van een discotheekfunctie. Aan beide is grote behoefte. Subsidie die via Stichting Luna in de Waerdse Tempel werd gefinancierd in de vorm van activiteiten.

Dit bedrag dreigde verloren te gaan. Daarom is in samenspraak met de Jeugd- en Jongerenraad een voorstel ingediend voor subsidiëring van popactiviteiten in Cool, Kompleks en Mixtream. Dit voorstel houdt in dat er 10x per jaar de ‘grotere’ pop acts naar Heerhugowaard gehaald kunnen worden. Dit ondersteund de popcultuur doordat er in het voor en/of na programma bij iedere avond lokalen talenten optreden. Hierdoor ontstaat een chemie van lokaal talent dat zich gaat optrekken naar de ‘grotere’ popact.

Hiermee kan de cyclus die loopt van muziekles, optreden, begeleiding en uiteindelijk de doorbraak gewaarborgd worden.

Media: We willen de muziek ruim baan geven

Evaluatie Popbeleid 2012 – 2016