Over ons

Jeugd- en Jongerenraad Heerhugowaard

Over jongeren wordt veel gesproken in de politiek! Nu willen wij niet dat er over jongeren wordt gesproken, maar ook met jongeren! Er gebeurt teveel op dit moment waar jongeren net een andere kijk op hebben. Zij zijn namelijk toch de bewoners van Heerhugowaard in de toekomst.

Wat is de Jeugd- en Jongerenraad?

De Jeugd- en Jongerenraad (JJR) is de plek in Heerhugowaard om je mening te geven en ideeën uit te leggen aan de politiek. Wij geven advies aan politici, beleidsmedewerkers en aan de burgemeester en wethouders. En op deze manier proberen wij de stem van de jongeren te laten horen in de Heerhugowaardse politiek. Het is van belang dat jongeren gehoord worden!

De Jeugd- en Jongerenraad zoals hij nu in Heerhugowaard bestaat is opgericht in 1999. Als onderdeel van het Integrale Jeugdbeleid van de gemeente. Sinds 1999 is er veel gebeurt, maar we zijn altijd blijven bestaan en actief geweest. Een JJR is een politiek orgaan zonder politieke voorkeur, wij praten dus met de VVD als met de PvdA. Wij brengen het standpunt van de jongeren van Heerhugowaard. Wij adviseren de politiek over jongeren. De JJR geeft gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast houdt de Jeugd- en Jongerenraad zich bezig problemen die onder jongeren spelen aan te pakken. Te denken valt aan uitgaansgelegenheden, woonvoorziening, ect.

Taken

 • Behartigen van de belangen van jongeren.
 • Signaleren van wensen en behoefte van jongeren.
 • Gevraagd en ongevraagd een mening geven aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders over voor jongeren relevante onderwerpen.
 • Ondersteunen van jongeren bij de uitvoering van plannen en ideeën.
 • Het organiseren van evenementen, als dit door de leden nodig wordt geacht.
 • Adviseren over cultuur voor jongeren binnen de gemeente.

”In plaats van over jongeren te praten, wordt er met de jongeren van gedachten gewisseld. De jeugdraad zal een belangrijke adviserende rol spelen bij de ontwikkeling van alles wat met jeugd te maken heeft.” (collegeakkoord 2010 Heerhugowaard)

Vergaderingen

De JJR vergaderd meestal 1 keer per maand en meestal in Jongerencentrum Kompleks aan de Beukenlaan in Heerhugowaard. Daarbij nodigen wij vaak ook gasten uit om ons te laten voorlichten over wat er op dit moment gebeurt in Heerhugowaard. Daarnaast worden wij “begeleid” vanuit de gemeente. Deze begeleiding vind op zo onafhankelijk mogelijke wijze plaats. Daarnaast heeft de voorzitter van de Jeugd- en Jongerenraad 1x per 6 weken contact met de wethouder jeugd.

Hoe gaan wij te werk?

De ambtenaren van de gemeente Heerhugowaard maken het beleid. Dit beleid wordt door het College van B&W (burgemeester en wethouders) vastgesteld en wordt vervolgens ter instemming naar de gemeenteraad gestuurd. Op al deze vlakken praten wij met mensen. Soms is het handig om vooraf input te leveren aan de ambtenaren die het beleid uitwerken. Bij bepaalde onderwerpen kan het handig zijn om dit met het college van B&W te overleggen voordat het richting de gemeenteraad gaat. Bij sommige onderwerpen wordt geadviseerd aan de gemeenteraad. Deze neemt het uiteindelijke besluit. Op alle fronten is de JJR op dit moment actief. Naast het politieke stelsel zijn er meerdere organisaties in Heerhugowaard. Dit zijn de externe partijen waar wij mee praten. Dit kan bijvoorbeeld het theater zijn, de bedrijfskring of een poppodium.

Wij als Jeugd- en Jongerenraad adviseren de gemeente over school/studie, huisvesting, goede en bereikbare hulpverlening, vrijetijdsbesteding en andere relevante zaken die van belang zijn voor jongeren.

Een aantal voorbeelden waar wij nu mee bezig zijn:

 • Popbeleid
 • Asielzoekerscentrum Heerhugowaard
 • Alcoholgebruik onder jongeren
 • Jeugdparticipatie
 • Uitgaansgelegenheden
 • Jongerenhuisvesting

Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Ben jij tussen de 15 en 25 jaar? Kom gewoon een keer gezellig langs! Mocht je interesse hebben? Mail gerust of stuur ons een tweet.

Like ons op Facebook of volg ons op Twitter!