Vergaderingen 2016

Voor het nieuwe jaar hebben we met het dagelijks bestuur een vaste vergaderdag gekozen. Wij vergaderen elke eerste dinsdag van de maand om 19.30 in jongerencentrum Kompleks op de Beukenlaan 1A.

In 2016 schuift de wethouder jeugd, Carolien van Diemen, één keer in de drie maanden aan bij de jongerenraad.
Daarnaast nodigen we één of twee keer per jaar een medewerker van METHHW uit om ons op de hoogte te houden over wat er op dit moment gebeurt in Heerhugowaard.
Ook wordt er hard gewerkt aan de begeleiding vanuit de gemeente. Onze begeleidster Naïma Ajouaau komt elke vergadering een kwartiertje langs om met ons te bespreken waar de gemeenteraad en college van B&W mee bezig is.

Jongeren mogen elke vergadering gewoon aan schuiven.
Heb jij een probleem of idee en wil je daar iets mee doen? Dan kan het handig zijn om bij de vergadering langs te komen als de wethouder met ons om tafel zit. En als je het leuk vindt, kun je ook lid worden.

Personen die betrokken zijn bij een politieke partij of andere organisatie verzoeken wij apart een afspraak te maken met ons. Een afspraak maken kan via de pagina ‘contact’.politiek jongerencafe foto

Terug